Сала бойынша жалпы ақпарат

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Ветеринария туралы заң

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Азық және азық қоспаларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Кейіннен өткізуге арналған ауыл шаруашылығы жануарларын союды ұйымдастыру қағидалары

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Мемлекеттік тіркелуге тиісті тамақ өнімдерін әкелу (импорттау) ережесін бекіту

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидалары

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды, сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектiлеріне қойылатын ветеринариялық талаптар

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Елді мекенді жерлерде малдарды бағу жүктемесінің ветеринарлық нормативтері

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Ветеринариялық препарат пен жемшөп қоспаларын байқаудан өткізу қағидалары

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Жануарларды өткізу қағидалары

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Жануарларға қарау қағидалары

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Ветеринарияда пайдаланылатын дәрілік заттар мен биологиялық препараттар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Есептік нөмірлер беру қағидалары
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Жануарларды карантиндеу қағидалары
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсат беру қағидалары
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Жануарлардың шектеу iс-шаралары немесе карантин белгiленетiн жұқпалы ауруларының тiзбелерi
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Қазақстан Республикасының аумағында орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдауды жүзеге асыру қағидалары
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18G0003744 – Жануарларды өсіруді, өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар

Top